SAMIT ENERGETIKE 2020.

SAMIT ENERGETIKE 2020.

Za Samit energetike SET 2020 naša agencija uradila je elektro-grafičke video džinglove u dvije jezičke verzije – srpski i engleski jezik.

  • Novembar 2019.
  • Samit energetike SET 2020