HEALTH EXPRESS

HEALTH EXPRESS

Produkcijske kapacitete Nick Media Group iskoristila je i renomirana zdravstvena ustanova Health Express iz Banja Luke.

Za potrebe ovog klijenta uradili smo atraktivan korporativni spot.

Riječ je o video sadržaju rađenom na način da vizuelno predstavi najznačajnije grane djelatnosti ove zdravstvene ustanove, praktično prikazujući ljudske i tehničke kapacitete kojima ustanova raspolaže.

Pogledajte korporativni spot:

  • Juni 2019.
  • Health Express Banja Luka